Vietnames English

Tổ chức Company Trip là hoạt động thường niên trong văn hoá doanh nghiệp. Có thể thấy, hằng năm, mỗi công ty có ít nhất 1 hoặc 2 chuyến đi du lịch cùng nhau. Và hiển nhiên không phải tự nhiên mà chính sách công ty lại bỏ ra một khoảng ngân sách cho việc này.

“Một cây làm chẳng nên non-Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – Cốt lõi của một doanh nghiệp phát triển vững mạnh chính là là sự gắn kết giữa một tập thể. Chính vì thế mà các doanh nghiệp luôn muốn củng cố tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên thông qua việc Tổ Chức Company Trip như một giải pháp hữu hiệu để giải quyết nhiều vấn đề. Chẳng hạn như củng cố tình đoàn kết của các nhân viên; giữa các phòng ban với nhau. Xoá bỏ những khuất mắc, hiểu lầm nhau… Và chuyến Company Trip cũng chính là phần thưởng lớn cho những cố gắng của tập thể mọi người gắn kết lại cùng nhau. 

Nhắn tin cho chúng tôi